Justyna Wiktoria Wielińska | Wydział Chemii

Justyna Wiktoria Wielińska

Tytuł: 
Zastosowanie metod DFT do badania geometrii 2-hydroksyiminocukrów oraz równowag kwasowo-zasadowych wybranych farmaceutyków
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Beata Liberek
Promotor pomocniczy: 
dr Andrzej Nowacki
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

17 grudnia 2014