Karolina Ossowska | Wydział Chemii

Karolina Ossowska

Tytuł: 
Określenie struktury polisacharydów izolowanych z fitopatogenów
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaczyński

Data otwarcia przewodu

19 listopada 2014