Kornelia Anna Fennig | Wydział Chemii

Kornelia Anna Fennig

Tytuł: 
Otrzymywanie, właściwości fizykochemiczne oraz struktura układów krystalicznych zawierających akrydyny (aminoakrydyny) oraz aromatyczne kwasy karboksylowe
Promotor: 
dr hab. Artur Sikorski
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

17 grudnia 2014