Łukasz Golon | Wydział Chemii

Łukasz Golon

Tytuł: 
Teoretyczna ewaluacja modyfikowanych nukleozydów jako potencjalnych radiosensybilizatorów komórkowych
Promotor: 
prof. dr hab. Józef Adam Liwo
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

17 grudnia 2014