Dominik Walczak | Wydział Chemii

Dominik Walczak

Tytuł: 
Synteza i badania konformacyjne usztywnionych pierścieni furanozowych
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Beata Liberek
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

22 lutego 2012