fbpx Karol Marcin Sikora | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Karol Marcin Sikora

Karol Marcin Sikora

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2017 roku

magister Chemii

Karol Marcin Sikora

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i badanie aktywności biologicznej czwartorzędowych soli alditoliloamoniowych oraz (glikopiranozyd alkilo)amoniowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Beata Liberek, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Barbara Aleksandra Dmochowska
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak, dr hab. Bogusław Kazimierz Kryczka, prof. UŁ

Dyplom nr 4165.


Gdańsk, 29 maja 2017 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.58 MB
PDF icon Recenzja 22.46 MB
Data publikacji: sobota, 21 listopada 2015 roku, 15:18
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 12:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki