Karolina Szymańska | Wydział Chemii

Karolina Szymańska

Tytuł: 
Wybrane naturalne izotopy promieniotwórcze w grzybach wieloowocnikowych Polski Północnej
Promotor: 
dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska

Data otwarcia przewodu

11 lutego 2015