Monika Marzena Rafalik | Wydział Chemii

Monika Marzena Rafalik

Tytuł: 
Badanie oddziaływań ludzkiej cystatyny c zmonoklonalnymi przeciwciałami HCC3
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Aleksandra Kołodziejczyk

Data otwarcia przewodu

17 września 2014