Alan Radomir Puckowski | Wydział Chemii

Alan Radomir Puckowski

Tytuł: 
Analityka, sorpcja i ocena ekotoksykologiczna mieszanin wybranych farmaceutyków weterynaryjnych w środowisku wodnym
Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Data otwarcia przewodu

11 lutego 2015