Katarzyna Mioduszewska | Wydział Chemii

Katarzyna Mioduszewska

Tytuł: 
Ocena sorpcji i mobilności wybranych leków przeciwnowotworowych w środowisku glebowym
Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

17 grudnia 2014