fbpx Martyna Marchelek | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Martyna Marchelek

Martyna Marchelek

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 października 2018 roku

magister Ochrony środowiska

Martyna Marchelek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kompozyty półprzewodnikowe: metody otrzymywania, charakterystyka i fotoaktywność”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medyńska

Promotor pomocniczy: dr inż. Ewelina Grabowska
Recenzenci: dr hab. inż. Anna Skwierawska, prof. dr hab. inż. Beata Anna Tryba

Dyplom nr 4353.


Gdańsk, 30 października 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract183.46 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie182.89 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.53 MB
PDF icon Recenzja 21.94 MB
Data publikacji: sobota, 21 listopada 2015 roku, 14:32
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 5 listopada 2018 roku, 13:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki