Martyna Marchelek | Wydział Chemii

Martyna Marchelek

Tytuł: 
Kompozyty półprzewodnikowe: metody otrzymywania, charakterystyka i fotoaktywność
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medyńska

Data otwarcia przewodu

11 lutego 2015