Paulina Łukaszewicz | Wydział Chemii

Paulina Łukaszewicz

Tytuł: 
Opracowanie procedury ekstrakcji i oznaczania wybranych leków weterynaryjnych w glebach oraz ocena ich stabilności hydrolitycznej
Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

14 stycznia 2015