Teresa Krystyna Łepek | Wydział Chemii

Teresa Krystyna Łepek

Tytuł: 
Projektowanie i synteza peptydowych inhibitorów PACE4 jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych
Promotor: 
prof. dr hab. Adam Prahl

Data otwarcia przewodu

17 września 2014