Daria Małgorzata Krefft | Wydział Chemii

Daria Małgorzata Krefft

Tytuł: 
Bifunkcyjna endonukleaza restrykcyjna TthHB27I: analiza właściwości oraz zwielokrotnienie biosyntezy enzymu poddanego inzynierii chemicznej kodującego genu
Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Skowron

Data otwarcia przewodu

14 stycznia 2015