Bartłomiej Zaborowski | Wydział Chemii

Bartłomiej Zaborowski

Tytuł: 
Przewidywanie struktur białek metodą dynamicznego składania fragmentów i zawężania przestrzeni konformacyjnej w polu siłowym UNRES
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

27 czerwca 2012