Daria Magdalena Grzywacz | Wydział Chemii

Daria Magdalena Grzywacz

Tytuł: 
Synteza i właściwości N-acylowych pochodnych 2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozydu diosgenylu
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Beata Liberek
Promotor pomocniczy: 
dr Henryk Myszka
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

20 lutego 2013