Elżbieta Magdalena Wnuk | Wydział Chemii

Elżbieta Magdalena Wnuk

Tytuł: 
Synteza nowych pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających heterocykliczne fragmenty amin oraz badanie właściwości elektrochemicznych spektroskopowych i biologicznych wybranych pochodnych
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
Promotor pomocniczy: 
dr Paweł Niedziałkowski

Data otwarcia przewodu

12 grudnia 2012

Recenzenci

  • Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder
  • Prof. dr hab. Michał Woźniak

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract 300.47 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie113.23 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1209.79 KB
PDF icon Recenzja 22.11 MB