Małgorzata Szyszkowska (Wierzbicka) | Wydział Chemii

Małgorzata Szyszkowska (Wierzbicka)

Tytuł: 
Badania struktury i właściwości fotofizycznych aromatycznych pochodnych acetylenu i diacetylenu
Promotor: 
prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Data otwarcia przewodu

11 czerwca 2014