Małgorzata Szyszkowska | Wydział Chemii

Małgorzata Szyszkowska

Tytuł: 
Badania struktury i właściwości fotofizycznych aromatycznych pochodnych acetylenu i diacetylenu
Promotor: 
prof. dr hab. Wiesław Wiczk
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Irena Bylińska
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

11 czerwca 2014