Dorota Anna Uber | Wydział Chemii

Dorota Anna Uber

Tytuł: 
Badania fizykochemiczne nad wpływem naładowanych reszt aminokwasowych na tworzenie zwrotów w białkach
Promotor: 
dr hab. Joanna Makowska
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

18 stycznia 2012