Grzegorz Piotr Romańczyk | Wydział Chemii

Grzegorz Piotr Romańczyk

Tytuł: 
Inkorporacja i wydalanie polonu 210 Po oraz ołowiu 210 Pb z organizmu człowieka
Promotor: 
dr hab. Alicja Boryło
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

11 lutego 2015