Monika Aleksandra Lewandowska - Goch | Wydział Chemii

Monika Aleksandra Lewandowska - Goch

Tytuł: 
Projektowanie i chemiczna synteza inhibitorów furyny
Promotor: 
prof. dr hab. Adam Prahl

Data otwarcia przewodu

23 maja 2012