Monika Aleksandra Lewandowska-Goch | Wydział Chemii

Monika Aleksandra Lewandowska-Goch

Tytuł: 
Projektowanie i chemiczna synteza inhibitorów furyny
Promotor: 
prof. dr hab. Adam Prahl
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

23 maja 2012

Recenzenci

  • dr hab. Edyta Proniewicz, prof. AGH
  • dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. nadzw.