Sylwia Barbara Szulta | Wydział Chemii

Sylwia Barbara Szulta

Tytuł: 
Określenie struktury jednostki powtarzanej O-polisacharydów izolowanych ze szczepów bakterii rodzaju Cronobacter
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaczyński
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

18 listopada 2015