Sylwia Szulta | Wydział Chemii

Sylwia Szulta

Tytuł: 
Określenie struktury jednostki powtarzanej O-polisacharydów izolowanych ze szczepów bakterii rodzaju Cronobacter
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaczyński

Data otwarcia przewodu

18 listopada 2015