Piotr Urbaszek | Wydział Chemii

Piotr Urbaszek

Tytuł: 
Przewidywanie sorpcji wybranych Trwałch Zanieczyszczeń Organicznych TZO na powierzchni fulerenu C60 i innych nanostruktur węglowych
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

12 czerwca 2013