Daria Bortkiewicz | Wydział Chemii

Daria Bortkiewicz

Tytuł: 
Racjonalna mutageneza jako metoda badania mechanizmu oligomeryzacji ludzkiej cystatyny C(hCC)
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

15 czerwca 2011