Barbara Anna Michalska | Wydział Chemii

Barbara Anna Michalska

Tytuł: 
Zastosowanie reakcji PCR i powielania DNA w organizmach bakteryjnych do syntezy DNA znakowanego halogenopochodnymi zasad nukleinowych oraz badania foto i radio-uczulajacych właściwości tych pochodnych na wybranych liniach komórek nowotworowych
Promotor: 
prof. dr hab. Janusz Rak
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

10 listopada 2010