Joanna Małgorzata Kreczko-Kurzawa | Wydział Chemii

Joanna Małgorzata Kreczko-Kurzawa

Tytuł: 
Przykładowe inhibitory enkefalinazy A, enkefalizazy B i aminopeptydazy N jako potencjalne środki przeciwbólowe i przeciwnowotworowe
Promotor: 
prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

08 grudnia 2010