fbpx Joanna Małgorzata Kreczko-Kurzawa | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Joanna Małgorzata Kreczko-Kurzawa

Joanna Małgorzata Kreczko-Kurzawa

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki chemiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2020 roku

magister Ochrony środowiska

Joanna Małgorzata Kreczko-Kurzawa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola wybranych inhibitorów enkefalinaz w biologii nowotworu jelita grubego. Projektowanie i synteza związków o charakterze przeciwnowotworowym w oparciu o strukturę sialorfiny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki chemiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Skowron

Recenzenci: dr hab. inż. Paweł Sachadyn, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 4599.


Gdańsk, 20 listopada 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract108.7 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie117.14 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1159.19 KB
PDF icon Recenzja 2390.62 KB
Data publikacji: środa, 18 listopada 2015 roku, 9:25
Ostatnia modyfikacja: piątek, 20 listopada 2020 roku, 16:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki