Grażyna Barbara Krasińska | Wydział Chemii

Grażyna Barbara Krasińska

Tytuł: 
Ocena składu mineralnego, wpływu przetwarzania kulinarnego i biodostępnoścvi składników mineralnych oraz ich wartości odzywczej dla wybranych gatunków grzybów i przetworów grzybowych
Promotor: 
prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

10 listopada 2010