fbpx Dagmara Ida Strumińska-Parulska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Dagmara Ida Strumińska-Parulska

Dagmara Ida Strumińska-Parulska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2014 roku

Dagmara Ida Strumińska-Parulska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Analityka plutonu oraz jego występowanie w środowisku wodnym Polski i Południowego Bałtyku

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Henryk Leszek Bem, prof. dr hab. Rajmund Stanisław Dybczyński, prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski

Dyplom nr 793.


Gdańsk, 30 grudnia 2014 r.

Data publikacji: poniedziałek, 19 stycznia 2015 roku, 12:19
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 stycznia 2015 roku, 12:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba