fbpx Beata Dorota Grobelna | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Beata Dorota Grobelna

Beata Dorota Grobelna

z dnia 17 września 2014 roku

Beata Dorota Grobelna

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Nowe materiały luminezujące oparte na kserożelach tlenkowych domieszkowanych solami lantanowców - otrzymywanie oraz badanie właściwości luminescencyjnych

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Barbara Becker, prof. dr hab. inż. Lech Kazimierz Chmurzyński, prof. dr hab. Eugeniusz Zych

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Zbigniew Jan Florjańczyk

Dyplom nr 769.


Gdańsk, 30 września 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 14 października 2014 roku, 14:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 14 października 2014 roku, 14:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba