fbpx Aleksandra Sabina Kołodziejczyk | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Aleksandra Sabina Kołodziejczyk

Aleksandra Sabina Kołodziejczyk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 listopada 2011 roku

Aleksandra Sabina Kołodziejczyk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Synteza pochodnych aminokwasów i  peptydów ze  szczególnym wykorzystaniem reakcji Mitsunobu

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz, prof. dr hab. Paweł Kafarski, prof. dr hab. Bernard Lammek, prof. dr hab. Janusz Rachoń

Dyplom nr 635.


Gdańsk, 07 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: