fbpx Cezary Ryszard Czaplewski | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Cezary Ryszard Czaplewski

Cezary Ryszard Czaplewski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 stycznia 2006 roku

doktor

Cezary Ryszard Czaplewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Efekty wielociałowe w oddziaływaniach hydrofobowych, potencjały średniej siły oraz metody optymalizacji globalnej w aspekcie przewidywania struktur przestrzennych białek

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii, specjalność: chemia teoretyczna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński, prof. dr hab. Andrzej Koliński, prof. dr hab. Bogdan Lesyng

Dyplom nr 475.


Gdańsk, 13 listopada 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: