fbpx Barbara Marta Starczewska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Barbara Marta Starczewska

Barbara Marta Starczewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 maja 2004 roku

doktor

Barbara Marta Starczewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Badanie połaczeń wybranych leków psychotropowych z barwnikami trifenylometanowymi i ich analityczne zastosowanie

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Franciszek Buhl, prof. dr hab. Barbara Marciniec, prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

Dyplom nr 439.


Gdańsk, 07 stycznia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: