prof. dr hab. inż. Jerzy Ciarkowski | Wydział Chemii