dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof. UG | Wydział Chemii