dr hab. Aleksandra Kołodziejczyk, prof. UG | Wydział Chemii