Pomorskie Forum Innowacyjnych Technologii 2014 | Wydział Chemii