fbpx Chemii | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Chemii

Chemii

Rodzaj postępowania naukowego: 
postępowanie habilitacyjne
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Peptydowe inhibitory proteinaz – projektowanie, chemiczna synteza, ocena aktywności oraz ich wykorzystanie do badania mechanizmu proteolizy
Rodzaj postępowania naukowego: 
postępowanie habilitacyjne
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Modelowanie oddziaływań z udziałem biomolekuł na różnych poziomach rozdzielczości
Rodzaj postępowania naukowego: 
przewód doktorski
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Synteza koniugatów transportanu 10 z cząsteczkami o działaniu biologicznym
Rodzaj postępowania naukowego: 
przewód doktorski
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Charakterystyka molekularna kompleksu ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami
Rodzaj postępowania naukowego: 
przewód doktorski
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Wybór optymalnego zestawu deskryptorów nanocząstek w modelach struktura-aktywność metodami analizy przyczynowości
Rodzaj postępowania naukowego: 
postępowanie habilitacyjne
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Wieloskładnikowe kryształy z udziałem akrydyn – struktura i analiza oddziaływań międzycząsteczkowych
Rodzaj postępowania naukowego: 
przewód doktorski
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Charakterystyka i inzynieria aktywności enzymatycznej termostabilnych endonukleaz restrykcyjnych należących do typu IIS
Rodzaj postępowania naukowego: 
postępowanie habilitacyjne
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Peptydy i peptydomimetyki jako narzędzia do badania enzymów proteolitycznych
Rodzaj postępowania naukowego: 
przewód doktorski
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Poszukiwanie allosterycznych modulatorów aktywności proteasomu
Rodzaj postępowania naukowego: 
postępowanie habilitacyjne
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Badania fizykochemiczne i strukturalne nad wpływem naładowanych reszt aminokwasowych na tworzenie zwrotów oraz stabilizowanie struktury β w białkach