fbpx nauk chemicznych | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

nauk chemicznych

Rodzaj postępowania naukowego: 
postępowanie o nadanie tytułu profesora
Nadano?: 
tak
Rodzaj postępowania naukowego: 
postępowanie habilitacyjne
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Peptydowe inhibitory proteinaz – projektowanie, chemiczna synteza, ocena aktywności oraz ich wykorzystanie do badania mechanizmu proteolizy
Rodzaj postępowania naukowego: 
postępowanie habilitacyjne
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Zastosowanie cieczy jonowych oraz nowych metod derywatyzacyjnych i ekstrakcyjnych w analityce wybranych farmaceutyków
Rodzaj postępowania naukowego: 
postępowanie habilitacyjne
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Modelowanie oddziaływań z udziałem biomolekuł na różnych poziomach rozdzielczości
Rodzaj postępowania naukowego: 
postępowanie o nadanie tytułu profesora
Nadano?: 
tak
Rodzaj postępowania naukowego: 
postępowanie o nadanie tytułu profesora
Nadano?: 
tak
Rodzaj postępowania naukowego: 
przewód doktorski
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Substraty i niskocząsteczkowe inhibitory wybranych enzymów proteolitycznych z rodziny kalikrein. Synteza chemiczna i badania enzymatyczne
Rodzaj postępowania naukowego: 
postępowanie habilitacyjne
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Opracowanie i zastosowanie nowych narzędzi analitycznych w ocenie obecności, mobilności, trwalości i ekotoksyczności wybranych leków w środowisku
Rodzaj postępowania naukowego: 
przewód doktorski
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Badania wpływu oddziaływań białko-ligand oraz białko-błona komórkowa na proces oligomeryzacji białek amyloidogennych na przykładzie ludzkiej cystatyny C
Rodzaj postępowania naukowego: 
przewód doktorski
Nadano?: 
tak
Tytuł: 
Synteza koniugatów transportanu 10 z cząsteczkami o działaniu biologicznym