fbpx 2018/2019 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

2018/2019

Seminaria w roku akademickim 2018/2019

 

Prelegent: prof. Maria Elektorowicz (Department of Building, Civil and Environmental Engineering, Concordia University, Montreal, Kanada).
Wykład odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 o godz. 12.30 w sali D3 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Towards circular economy - sustainable digestion of sludge for an efficient biogas production"

Organizowane przez: Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: prof. Danuta Leszczyńska (Jackson State University, USA).
Wykład odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 o godz. 10.00 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Sustainability of biochar: from waste to advanced applications"

Organizowane przez: Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Maxime Tchya
Wykład odbędzie się w dniu 29 maja 2019 o godz. 10.00 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Principle and Applications of High Resolution Correlative Microscopy Raman-AFM-SNOM-SEM"

Organizowane przez: Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Igor Zhukov (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie)
Wykład odbędzie się w dniu 27 marca 2019 o godz. 12.30 w sali D3 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Badania strukturalne ludzkiego białka prionowego PrPC oraz jego mutantów za pomocą spektroskopii NMR wysokiej zdolności rozdzielczej"

Organizowane przez: Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: prof. David Virieux (ICGM, ENSCM, CNRS, University Montpellier, Montpellier, France)
Wykład odbędzie się w dniu 6 marca 2019 o godz. 11.00 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Phosphorus derivatives in organocatalysis: A journey from P(III) to P(V)"

Organizowane przez: Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr  Grzegorz Romanowski
Wykład odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 o godz. 12.30 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Chiralne kompleksy wanadu(V) i molibdenu(VI) z zasadami Schiffa. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność katalityczna w reakcjach utleniania"

Organizowane przez: Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Jarosław Ruczyński
Wykład odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 o godz. 12.30 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Galanina, transportan i koniugaty peptydów penetrujących komórkę – chemiczna synteza i badania ich właściwości farmakologicznych"

Organizowane przez: Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Agnieszka Chylewska
Wykład odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 o godz. 12.30 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Profil bionieorganiczny układów azynowych oraz ich kompleksów z jonami metali bloku d o znaczeniu farmaceutycznym"

Organizowane przez: Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Dariusz Wyrzykowski
Wykład odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 o godz. 13.30 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Zastosowanie ligandów karboksylanowych do projektowania, syntezy oraz badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych związków koordynacyjnych wybranych jonów metali"

Organizowane przez: Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Andrzej Nowacki
Wykład odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 o godz. 12.30 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Badania reaktywności i konformacji wybranych pochodnych cukrów z wykorzystaniem metod chemii obliczeniowej"

Organizowane przez: Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Dawida Dębowski
Wykład odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 o godz. 12.30 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Inhibitory proteaz – projektowanie, chemiczna synteza, ocena aktywności oraz ich wykorzystanie w badaniu mechanizmu proteolizy"

Organizowane przez: Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Henryk Myszka
Wykład odbędzie się w dniu 07 listopada 2018 o godz. 12.30 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Synteza, ustalenie budowy i badania właściwości biologicznych glikozaminozydów diosgeniny"

Organizowane przez: Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: prof. Daniel Huster (Institute of Medical Physics and Biophysics, University of Leipzig).
Wykład odbędzie się w dniu 16 października 2018 o godz. 11.15 w sali D2 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Structural dynamics of G protein-coupled receptors and mutated amyloid Beta fibrils"

Organizowane przez: Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: prof. Brice Korkmaz (Center of Pathology of Respiratory Disease, University of Francois Rabelai Tours, France).
Wykład odbędzie się w dniu 15 października 2018 o godz. 11.00 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Therapeutic targeting of cathepsin C : from pathophysiology to treatment"

Organizowane przez: Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 czerwca 2019 roku, 10:42