fbpx 2015/2016 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

2015/2016

Seminaria w roku akademickim 2015/2016

Prelegent: dr Igor Zhukov z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie oraz Centrum Nanobiomedycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wykład odbędzie się w dniu:2 września 2016 roku o godz. 11:00 w sali D102, Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

“Application of high-resolution NMR and diffusion spectroscopy for structural analysis of cyclic cell penetrated peptide (CPP) in SDS and DPC micelles"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Artur Kowalski z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wykład odbędzie się w dniu:05 lipca 2016 roku o godz. 11:15 w sali D102, Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Nowe aspekty oznaczania rtęci w próbkach o zróżnicowanej matrycy"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Magdalena WysockaPracowni Chemii Bioorganicznej, Katedry Biochemii Molekularnej Wydziału Chemii UG.
Wykład odbędzie się w dniu: 23 marca 2016 roku o godz. 12:30 w sali D102, Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Peptydy i peptydomimetyki, jako narzędzia do badania enzymów proteolitycznych"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: Prof. dr hab. Rafał Latajka, Politechnika Wrocławska
Wykład odbędzie się w dniu: 9 marca 2016 o godz. 12.15 w sali D102Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Synteza i badania strukturalne wybranych grup peptydomimetyków"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Prelegent: Prof. Abdou Saad El-Tabl, Department of Chemistry, Faculty of Science, Menoufia University, Shebin El-Kom, Egypt
Wykład odbędzie się w dniu: 2 marca 2016 o godz. 12.15 w sali D102Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

New trends of metal chelates as new therapeutic agents"

Organizowane przez: Pracownia Syntezy Bionieorganicznej, Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
Prelegent: dr Joanna Makowska z Pracowni Fizykochemii Związków Kompleksowych Wydziału Chemii UG.
Wykład odbędzie się w dniu: 9 grudnia 2015 roku o godz. 12:30 w sali D102, Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

“Badania fizykochemiczne i strukturalne nad wpływem naładowanych reszt aminokwasowych na tworzenie zwrotów w białkach"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: Prof. Jerzy Karpiuk, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Wykład odbędzie się w dniu: 20 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w sali C309, Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Excited state dynamics of covalently linked radical ion pairs

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Artur Sikorski z Pracowni Rentgenografii i Spektroskopii Wydziału Chemii UG
Wykład odbędzie się w dniu: 25 listopada 2015 roku o godz. 12:30 w sali D102, Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63
Temat wystąpienia:

Wieloskładnikowe kryształy akrydyn – struktura i analiza oddziaływań międzycząsteczkowych

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Emili Sikorska z Pracowni Chemii Biopolimerów Wydziału Chemii UG
Wykład odbędzie się w dniu: 28 października 2015 roku o godz. 12:30 w auli D102, Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63
Temat wystąpienia:

“Badanie korelacji struktura-aktywność peptydów biologicznie czynnych oraz ich wpływu na modelowe błony lipidowe

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Sofia Gama - Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, Niemcy
Wykład odbędzie się w dniu: 28 października 2015 r. o godz. 10:15 w sali C209, Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63
Temat wystąpienia:

"Metallophores as Mediators for Metal Cycling: Development of Libraries for Metal Ion Buffering"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: Prof. Antonio Molinaro - Department of Chemical Sciences, University of Napoli Federico II, Napoli, Italy
Wykład odbędzie się w dniu: 22 października 2015 r. o godz. 10.00 w sali D102, Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

"The role of bacterial glycans in the elicitation of eukaryotic innate immunity"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 sierpnia 2016 roku, 18:28