fbpx 2011/2012 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

2011/2012

Seminaria w roku akademickim 2011/2012

 

Prelegent: prof. Ragnar Rylander, z BioFact Environmental Health Research Center (Szwecja)

Wykład odbędzie się w dniu: 23 maja 2012 roku (środa) o godz. 10:00sali 231 (sala posiedzeń Rady Wydziału Chemii UG), Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Sarcoidosis and fungi - the emerging relationship"

Organizowane przez: Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka,Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: dr Toru Kawai, z National Institute for Environmental Studies (Japonia)

Wykład odbędzie się w dniu: 27 lutego 2012 roku (poniedziałek) o godz. 12:00sali 231 (sala posiedzeń Rady Wydziału Chemii UG), Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"A global multi-compartment model for persistent organic pollutants and its application to source-receptor analyses in the oceans"

Wykład odbędzie się w ramach wykładu: Fizykochemiczne metody badań w kryminalistyce.
Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: prof. dr hab. Ryszard Pawłowski, z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Wykład odbędzie się w dniu: 13 stycznia 2012 roku (piątek) o godz. 12:15sali 14BOŚ, Budynek Ochrony Środowiska , Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Zagadnienia związane ze współczesną genetyką sądową"

Wykład odbędzie się w ramach wykładu: Fizykochemiczne metody badań w kryminalistyce.
Organizowane przez: Katedrę Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UG.

 

 

Prelegent: mgr inż. Małgorzata Chodur, dyrektor działu rozwoju Veolia Water Systems

Wykład odbędzie się w dniu: 11 stycznia 2012 roku (środa) o godz. 11:00sali 231 (sala posiedzeń Rady Wydziału Chemii UG), Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Technologie unieszkodliwiania zużytych płynów do szczelinowania odwiertów gazu z łupków"

Organizowane przez: Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Wydział Chemii UG, Politechnikę Gdańską, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego Gdańskie Towarzystwo Naukowe Wydział III (Komisja Chemii) oraz Polski Klub Ekologiczny.

 

 

Prelegent: dr Danuta Leszczynska, profesor Jackson State University (Stany Zjednoczone)

Wykład odbędzie się w dniu: 13 grudnia 2011 roku (wtorek) o godz. 12:15sali 231 (sala posiedzeń Rady Wydziału Chemii UG), Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Environmental Impact of Engineered Nanoparticles: Looking for Equilibrium between Health Hazard and Great Applications"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe Wydział III (Komisja Chemii)

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 marca 2014 roku, 9:35