fbpx Biznes chemiczny - rekrutacja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Biznes chemiczny - rekrutacja

Biznes chemiczny - rekrutacja

Biznes chemiczny - studia stacjonarne II stopnia (3-semestralne)
na rok akademicki 2019/2020
 
Terminy rekrutacji:
Zakończenie rejestracji: 28 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie listy kandydatów: 30 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie listy osób przyjętych: 07 lutego 2020 r.
 
Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów:
od 22 stycznia 2020 r.
pon.-pt. (bez środy): 10:00-14:00, śr.: 13:00-17:00
Wydział Chemii, 
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, pok. C2 
tel.: +48 58 523 53 85
 
ZASADY REKRUTACJI

BIZNES CHEMICZNY

studia stacjonarne drugiego stopnia (3-semestralne)

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

 

1)       Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich kierunku BIZNES CHEMICZNY oraz absolwenci studiów inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych, na których program kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na kierunku BIZNES CHEMICZNY.

W przypadku absolwentów innych kierunków, decyzję
o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 stycznia 2020 roku, 18:17