fbpx Inauguracja | Wydział Chemii

Inauguracja | Wydział Chemii

Inauguracja

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić na

Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020

 

Uroczystość odbędzie się 1 października 2019 roku o godzinie 10.00

w Auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (D101, I piętro)

przy ul. Wita Stwosza 63

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia tel.: +58523 50 10 lub e-mail: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl

 

 

 

Program Inauguracji:

 

  • Hymn Polski

  • Wystąpienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Chemii prof. dr. hab. Mariusza Makowskiego

  • Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich

  • Immatrykulacja

  • Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

  • Wręczenie nagród i wyróżnień

  • Wystąpienie przedstawicieli Rady Samorządu Studentów i Rady Samorządu Doktorantów

  • Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Łukasza Albrechta1 pt. "Asymetryczna organokataliza – nowoczesne narzędzie w tworzeniu chemicznej różnorodności"

  • Gaudeamus igitur

  • Zakończenie uroczystości

 

 

1 prof. dr hab. Łukasz Albrecht zajmuje się stereokontrolowaną syntezą organiczną. Prowadzone przez niego badania dotyczą poszukiwania nowych zastosowań katalizatorów organicznych o ściśle zdefiniowanej budowie przestrzennej w syntezie związków biologicznie ważnych. Jest współautorem ponad 80 prac naukowych cytowanych w literaturze światowej (ponad 2800 cytowań). Za swoją działalność naukową był wielokrotnie nagradzany. Jest laureatem m. in. Medalu Młodego Uczonego (Politechnika Warszawska), Nagrody Naukowej im. W. Kołosa (III Wydział PAN), oraz Nagrody Naukowej im. Profesora Mieczysława Mąkoszy (Fundacja Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 września 2019 roku, 13:25