Doktorat Honoris Causa | Wydział Chemii

Doktorat Honoris Causa

JM Rektor i Senat Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość

Nadania Tytułu Doktora Honoris Causa

Profesorowi Andersowi Grubbowi

 

Uroczystość odbędzie się 28 września 2018 roku o godzinie 11.00

w Auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (D101, I piętro)

przy ul. Wita Stwosza 63

 

 

Program uroczystości:

 

  • Odśpiewanie Hymnu Polski
  • JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała – otwarcie uroczystego posiedzenia Senatu UG i powitanie Gości
  • Prof. Zbigniew Grzonka, promotor w przewodzie doktorskim - Laudatio
  • Dziekan Wydziału Chemii, prof. Mariusz Makowski – odczytanie treści dyplomu doktorskiego
  • JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała- dokonanie promocji w obecności recenzentów dorobku Doktoranta – prof. Jerzego Ciarkowskiego, prof. Mariusza Jaskólskiego, prof. Ulfa Lernera
  • Odśpiewanie Gaudeamus igitur
  • Doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesor Anders Grubb - przemówienie
  • Złożenie życzeń i gratulacji Doktorowi honoris causa
  • Koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka
  • JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała – zamknięcie uroczystości

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 września 2018 roku, 13:34