Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego | Wydział Chemii

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić na

Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018

 

Uroczystość odbędzie się 2 października 2017 roku o godzinie 10.00

w Auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (D101, I piętro)

przy ul. Wita Stwosza 63

 

 

Program Inauguracji:

 

  • Hymn Polski

  • Wystąpienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Chemii dr. hab. Mariusza Makowskiego, prof. nadzw.

  • Wystąpienie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego

  • Immatrykulacja studentów i doktorantów

  • Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne

  • Wręczenie nagród i wyróżnień

  • Wystąpienie przedstawicieli Rady Samorządu Studentów i Rady Samorządu Doktorantów

  • Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Macieja Żylicza1 pt. "Chemioterapia a ewolucja komórek nowotworowych"

  • Gaudeamus igitur

  • Zakończenie uroczystości

 

 

1 Prof. dr hab. Maciej Żylicz zajmuje się biologią molekularną białek szoku termicznego, oddziaływaniem białek opiekuńczych, transformacją nowotworową, p53, MDM2. Jest autorem blisko 90 prac naukowych cytowanych w literaturze światowej (ponad 6000 cytowań). Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej od 2005 r. Doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (2007), Uniwersytetu Gdańskiego (2011), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013). Członkowstwo: PAN (członek rzeczywisty), Leopoldina (Niemiecka Akademia Nauk), Academia Europea, Europejska Akademia Badań nad Rakiem, PAU (członek korespondencyjny), Senat Towarzystwa Maxa Plancka, European Molecular Biology Organization (EMBO).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 września 2017 roku, 13:32