fbpx Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2020/21 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2020/21

Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2020/21

Rozpoczęcie rekrutacji na wyjazdy na studia zagraniczne
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2020/21

 

Postępowanie rekrutacyjne na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ rozpoczyna się 24.02.2020 r. Procedura wyjazdowa „krok po kroku” znajduje się na stronie SWZS UG. Lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie Wydziału Chemii oraz na stronie SWZS UG.

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ mogą ubiegać się studenci Wydziału Chemii UG zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy spełniają warunki zgodnie z Zasadami ogólnymi realizacji mobilności ERASMUS+/studia w roku akademickim 2020/2021, czyli m.in. znają język wykładowy uczelni goszczącej na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach i uzyskanie zaliczeń oraz wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce, przy czym w momencie zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w programie Erasmus+ nie posiadają żadnych zaległości w zaliczeniach i egzaminach łącznie z semestrem zimowym 2019/2020.

Spotkanie organizacyjne na temat zasad i kryteriów obowiązujących kandydatów zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w roku akademickim 2020/2021 w ramach programu "ERASMUS+" odbędzie się w środę 2 marca 2020 o godz. 11.00 w sali D2 na Wydziale Chemii UG.

Kandydaci na wyjazd powinni zgłosić się w terminie 24.02.2020 - 05.03.2020 r. do godz. 14.00 do Pełnomocnika Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów Wyjeżdżających (dr hab. Grzegorz Romanowski), pokój B213, w celu dostarczenia i podpisania niezbędnych dokumentów, m.in. formularza zgłoszeniowego oraz decyzji o przyznaniu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG.

Przewidywany termin rozmowy z Kandydatami zakwalifikowanymi do wyjazdu to 6 marca 2020 w godz. 10.00-13.00, o którym każdy Kandydat zostanie poinformowany mailowo. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną również powiadomieni mailowo do 7 marca 2020 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Arkadiusz Smykowski
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 kwietnia 2020 roku, 16:59