Alfabetyczne listy osób przyjętych na studia na Wydziale Chemii UG w roku akademickim 2017/2018 | Wydział Chemii

Alfabetyczne listy osób przyjętych na studia na Wydziale Chemii UG w roku akademickim 2017/2018

- Chemia (I stopień)

- Chemia (II stopień, studia stacjonarne)

- Chemia (II stopień, studia niestacjonarne)

- Ochrona środowiska (I stopień)

- Ochrona środowiska (II stopień, studia stacjonarne)

- Biznes chemiczny (I stopień)

 

1. Listy z podziałem na specjalności na kierunkach:

- Chemia (I stopień)

- Chemia (II stopień, studia stacjonarne)

- Chemia (II stopień, studia niestacjonarne)

zostaną opublikowane na stronie domowej Wydziału Chemii UG, w zakładce Aktualności, w dniu 29 września 2017 roku.

2. Kierunek Ochrona środowiska (II stopień, studia niestacjonarne) nie został uruchomiony.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 30 lipca 2017 roku, 16:11