Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2018/19 | Wydział Chemii

Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2018/19

Rozpoczęcie rekrutacji na wyjazdy na studia zagraniczne
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/19

Postępowanie rekrutacyjne na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ rozpoczyna się 15.02.2018 r. Procedura wyjazdowa „krok po kroku” znajduje się na stronie SWZS UG. Lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie Wydziału Chemii oraz na stronie SWZS UG.

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ mogą ubiegać się studenci Wydziału Chemii UG zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy spełniają warunki zgodnie z Zasadami ogólnymi realizacji mobilności ERASMUS+/studia w roku akademickim 2018/2109, czyli m.in. znają język wykładowy uczelni goszczącej na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach i uzyskanie zaliczeń oraz wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce, przy czym w momencie zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w programie Erasmus+ nie posiadają żadnych zaległości w zaliczeniach i egzaminach łącznie z semestrem zimowym 2017/2018.

Spotkanie organizacyjne na temat zasad i kryteriów obowiązujących kandydatów zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w roku akademickim 2018/2019 w ramach programu "ERASMUS+" odbędzie się 26 lutego 2018 o godz. 12.00 w sali D2 na Wydziale Chemii UG.

Kandydaci na wyjazd powinni zgłosić się w terminie 15.02.2018 - 02.03.2018 r. do godz. 14.00 do Pełnomocnika Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów (dr Grzegorz Romanowski), pokój B213, w celu dostarczenia i podpisania niezbędnych dokumentów, m.in. formularza zgłoszeniowego oraz decyzji o przyznaniu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG.

Przewidywany termin rozmowy z Kandydatami zakwalifikowanymi do wyjazdu to 5-6 marca 2018 w godz. 10.00-14.00, o którym każdy Kandydat zostanie poinformowany mailowo. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną również powiadomieni mailowo do 8 marca 2018 r.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 lutego 2018 roku, 11:56