Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2017/18 | Wydział Chemii

Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2017/18

Rozpoczęcie rekrutacji na wyjazdy na studia zagraniczne
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/18.

Postępowanie rekrutacyjne na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ rozpoczyna się 15.02.2017 r. Procedura wyjazdowa „krok po kroku” znajduje się na stronie SWZS UG. Lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie Wydziału Chemii oraz na stronie SWZS UG.

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ mogą ubiegać się studenci Wydziału Chemii UG zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy spełniają warunki zgodnie z Zasadami ogólnymi realizacji mobilności ERASMUS+/studia w roku akademickim 2017/2108, czyli m.in. znają język wykładowy uczelni goszczącej na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach i uzyskanie zaliczeń oraz wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce, przy czym w momencie zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w programie Erasmus+ nie posiadają żadnych zaległości w zaliczeniach i egzaminach łącznie z semestrem zimowym 2016/2017.

Spotkanie organizacyjne na temat zasad i kryteriów obowiązujących kandydatów zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w semestrze 2017/2018 w ramach programu "ERASMUS+" odbędzie się 17 lutego 2017 o godz. 12.30 w sali D2 na Wydziale Chemii UG.

Kandydaci na wyjazd powinni zgłosić się w terminie 15.02.2017 r. (środa) - 28.02.2017 r. godz. 14.00 (wtorek) do Pełnomocnika Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów (dr Grzegorz Romanowski), pokój B213, w celu dostarczenia i podpisania niezbędnych dokumentów, m.in. formularza zgłoszeniowego oraz decyzji o przyznaniu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG.

Przewidywany termin rozmowy z Kandydatami zakwalifikowanymi do wyjazdu: 02.03.2017 (czwartek) w godz. 12.00-14.00, który zostanie potwierdzony mailowo. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni mailowo do 06.03.2017 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 kwietnia 2017 roku, 11:36