SPOTKANIE INFORMACYJNE PROGRAMU KREATYWNA EUROPA – KOMPONENT KULTURA | Wydział Chemii

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROGRAMU KREATYWNA EUROPA – KOMPONENT KULTURA

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROGRAMU KREATYWNA EUROPA – KOMPONENT KULTURA
 
Gdynia, 14 września 2017
 
Creative Europe Desk Polska zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na projekty kulturalne i kreatywne w ramach programu Kreatywna Europa – komponent Kultura.
Podczas spotkania przedstawione zostaną:
* główne założenia programu Kreatywna Europa,
* cele i priorytety komponentu Kultura,
* wytyczne poszczególnych obszarów grantowych oraz warunki składania wniosków,
* przykłady projektów zrealizowanych przez polskie organizacje i instytucje.
 
Gościem spotkania będzie reprezentant/ka polskiej instytucji lub organizacji, która realizuje projekt dzięki funduszom zdobytym z programu Kreatywna Europa.
Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku, przewidziane są także bezpośrednie konsultacje indywidualne, podczas których pracownicy Creative Europe Desk Polska pomogą potencjalnym wnioskodawcom w prawidłowym sprecyzowaniu zakresu projektu oraz wyjaśnią ewentualne wątpliwości.
 
Data spotkania: 14 września 2017 roku
 
Godziny spotkania: 10:00 – 14:00
 
Miejsce spotkania: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, lecz z uwagi na limit miejsc obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/2w0zgXl
Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 września do godziny 12:00 lub do wyczerpania miejsc.
 
Harmonogram spotkania:
9:45 – 10:00 Rejestracja, powitalna kawa
10:00 – 10:15 Prezentacja programu Kreatywna Europa
10:15 – 11:00 Prezentacja komponentu KULTURA
11:00 – 11:15 Q&A
11:15 – 11:45 Prezentacja projektu realizowanego w ramach komponentu Kultura
11:45 – 12:15 Przerwa lunchowa
12:15 – 13:15 Jak złożyć wniosek? – procedura aplikowania (EU Login, rejestracja w Participant Portal, elektroniczny formularz wniosku)
13:15 – 14:00 Konsultacje indywidualne
 
Kreatywna Europa to unijny program oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Program ten zaplanowany jest na lata 2014 - 2020, a jego cele to przede wszystkim:
* promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa,
* strategiczne budowanie publiczności europejskiej,
* zwiększanie dostępu do dzieł i wytworów kultury,
* podnoszenie konkurencyjności sektorów na poziomie międzynarodowym.
Komponent Kultura
 
Komponent Kultura jest częścią programu Kreatywna Europa przeznaczoną dla publicznych oraz prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym.
 
Cele komponentu Kultura:
* promocja europejskiej kultury i sztuki,
* zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich,
* budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym,
* rozwój europejskiej publiczności,
* dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji,
* kształcenie profesjonalistów.
Powyższe cele można realizować poprzez międzynarodowe działania artystyczne i kreatywne w ramach wybranego obszaru grantowego:
– Projekty współpracy europejskiej
lub
– Tłumaczenia literackie.
Powyższe obszary mają odmienne wytyczne, priorytety i wymagania, które omówione zostaną podczas spotkania informacyjnego.
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Zalewska (Kultura), e-mail: katarzyna.zalewska@kreatywna-europa.eu